PLAIN PARATHA 5 Pcs X 24 Pkts
METHI PARATHA 5 Pcs X 24 Pkts
ONION PARATHA 5 Pcs X 24 Pkts
ALOO PARATHA 3 Pcs X 24 Pkts
SPICY VEGGIE PARATHA 3 Pcs X 24 Pkts
WHOLE WHEAT PARATHA 5 Pcs X 24 Pkts
PLAIN PARATHA (Economy) 20 Pcs X 10 Pkts
PURI 10 Pcs X 24 Pkts
TANDOORI NAAN 5 Pcs X 20 Pkts
TAFTAN 3 Pcs X 20 Pkts
SHEERMAL 3 Pcs X 20 Pkts
PUFF PASTRY SHEETS 10 Sheets X 40 Boxes
SPRING ROLL SHEETS 30 Sheets X 20 Pkts
SAMOSA SHEETS 25 Sheets X 48 Pkts
VEG. SPRING ROLL 20 Pcs X 12 Boxes
POTATO SAMOSA (BIG) 20 Pcs X 20 Boxes
VEGETABLE SAMOSA (BIG) 20 Pcs X 20 Boxes
CHATPATA POTATO SAMOSA (BIG) 20 Pcs X 20 Boxes
PUNJABI POTATO SAMOSA 12 Pcs X 8 Boxes
ANDA KABAB 12 Pcs X 24 Boxes
KACHORI BHAJI 12 Pcs X 24 Boxes
HALWA PURI CHOLE 10 Pcs X 16 Boxes

.